Depiction of female musicians by Levni
TURKISH MUSIC COMPOSITIONS

COMPOSERS AND PERFORMERS

AHMET ÇAĞAN

Her Akşam Muhakkak Tesadufumuz Yolumun Üstünde Yine Sen Varsın

ALAADDİN YAVAŞÇA

Sarı Mimoza

ALAEDDİN ŞENSOY

İnleyen Nağmeler Meyhane Oldu Meskenim

AMİR ATEŞ

Muhayyer Kürdi Şarkı

ARİF MEHMED AĞA

Müşterek Taksim

ARİF SAMİ TOKER

Gam Çekme Güzel

BEKİR SITKI SEZGİN

Yağmur Duası

BİMEN ŞEN (DERGAZARYAN)

Bensiz Ey Gönül Gülşen-i Alemde Mey Nûş Eyleme

LAVTACI HRİSTO

Cihan Leyl ü Nehar Ağlar Benim İçin

BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ

Rast Nat-i Serif

CENGİZ ONURAL

Eski Nisan Faytonlu

CİVAN AĞA

Dil Seni Sevmeyeni Sevmede Lezzet Mi Olur

CÜNEYD ORHON

Nihavend Saz Semaisi

ÇETİN KÖRÜKÇÜ

Dil Bir Güzele Meyletti Dönülmez Akşamın Ufkundayız Dün Gece Ye’s İle Kendimden Geçtim Etti O Güzel Ahde Vefa Gül Hazin Sümbül Perişan Nerlerde Kaldın Ey Serv-i Nazım Vucud İkliminin Sultanısın Sen

HAFIZ BURHAN

Makber

HAFIZ POST

Rast Yürük Semai

HASİP DEDE

Nihavend Saz Semaisi

HAYRETTİN HOROZ

Kaçma Mecburundan Ey Ahu-i Vahşi

İSMAİL HAKKI BEY

Nihavend Ağır Semai

İSMAİL HAKKI NEBİLOĞLU

Gizli Derdim Kalbimdedir Onu Yalniz Bilen Bilir

İSTANBUL TÜRKÜLERİ

Arabaya Taş Koydum Aziz İstanbul Çavuş Çavuş Üsküdar'dan İstanbul'a Çiftetelli Darıldın mı Gülüm Bana Fındıklı bizim yolumuz Katip (Üsküdar'a Gideriken) Pencereden Kar Geliyor Sandalım Geliyor Seni Sevdim Seveli Şu Gelen Atlı Mıdır Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar Yangın Olur Biz Yangına Gideriz Yemenimin Oyası

KADRİ ŞENÇALAR

Ah Güzel İstanbul

KANİ KARACA

Dini Musiki

KEMANİ HAYDAR TATLIYAY

Hicazkar Saz Semaisi

KEMENÇE

Huzzam Pesrev

MEHMET REŞAT AYSU

Hicaz Saz Semaisi Nihavend Saz Semaisi

MESUT CEMİL

Viyolonsel Ile Hüseyni Taksim

MUHLİS SABAHATTİN BEY

Neden Gücendin Sen Bana

MUTLU TORUN

Huzur Saka

MÜNİR NURETTİN SELÇUK

Çıkar Yücelerden Kalamış Süzinak Nakış Beste

NECDET YAŞAR

Hicaz Taksim Katip Çelebi

NECDET YAŞAR - NİYAZİ SAYIN

Bayati Saz Semaisi Dr.N.Hakkı İzmirli Uşşak Peşrevi Kampos Hicaz Müşterek Taksim Hüzzam Saz Semaisi Dr.Cemil Özbal Muhayyer Müşterek Taksim Müşterek Taksim – Zâvil Saz Semais Keçi Arif Ağa Müşterek Taksim Evcârâ Saz Semaisi Yümni Dede Evcârâ Yürük Semaisi Müşterek Taksim Hicaz Hümayun Saz Semaisi Veli Dede Müşterek Taksim Hüseyni Saz Semaisi Lavtacı Andon Nevâ Peşrevi Tanburi Cemil Bey Müşterek Taksim Ney Taksimi Bestenigâr Peşrevi Numan Ağa Rast Kâr-ı Nâtiktan Esintiler Sabâ Müşterek Taksim Sabâ Peşrevi T.Büyük Osman Bey Sarı Tellerde Taksim Şedaraban Müşterek Taksim Şehnaz Peşrevi Kemani Ali Ağa Şevkefzâ Saz Semaisi Şeyh Said Dede Tanburi Taksimi – Pençgâh Peşrevi Salih Dede Uşşaktan Rasta Geçiş Taksimi

NESRİN KÖRÜKÇÜ

Benzemez Kimse Sana Dertliyim Ruhuma Hicranımı Sardım Da Yine Gelse O Şuh Meclise Menekşelendi Sular Nerlerde Kaldın Ey Serv-i Nazım Nideyim Sahn-ı Çemen Seyrini

NEYZEN TEVFİK

Rast Taksim

OSMAN NİHAT AKIN

Cevrin Yeter

PENÇGÂH PEŞREVİ SALİH DEDE

Tanburi Taksimi

REFİK FERSAN

Ver Saki

RUMELİ TÜRKÜLERİ

Alişimin Kaşları Kare

SADEDDİN KAYNAK

Hicran-i Elem

SAFİYE AYLA

Dayler Alişimin Kaşları Yanık Ömer

SELANİKLİ AHMET EFENDİ

Bir Günah Ettimse Cana Süznak Oldum Yeter

VECİHE DARYAL

Huzzam Kanun Taksimi

YESARİ ASIM ARSOY

Yalova Şarkısı Fariğ Olmam

ZEKAİ DEDE

Hicazkar Beste

ZEKİ MÜREN

Ayrılık Yarı Ölmekmiş Bir Bahar Akşamı Manolyam Nereden Sevdim O Zalim Kadını