Depiction of female musicians by Levni
TURKISH FOLK MUSIC

ARCHIVE OF TURKISH FOLK MUSIC

ALİ IZZET ÖZKAN

Mühür Gözlüm

AŞIK VEYSEL

Dostlar Beni Hatırlasın Kara Toprak

BAYRAM ARACI

Hafız Mektepten Gelir

BEKÇİ BAKİR

Tamburam Rebab Oldu

ERZİNCANLI ŞERİF

Çıkar Yücelerden

GÜNEYDOĞU ANADOLU TÜRKÜLERİ

Gelin Ağıtı

HACI TAŞAN

Allı Turnam

HAFIZ OSMAN ÖĞE

Dama Kurdum Çatmayı Necibe’nin Kaşları Kâre Yüksek Minarede

KEL HAMZA

Aşkın Ne Derin Yara Açtı Kapuyu Çalan Kimdir

KIRŞEHİRLİ ÇEKİÇ ALİ

Kırşehir'in Gülleri

MALATYALI FAHRİ KAYAHAN

Sarı Kurdela Sari Gelin Yazan Katip Yanlız Yazmış

NİDA TÜFEKÇİ

Fidayda Kışlalar Doldu Bugün Misket Sabahtan Esen Seher Yeli Mi

RİZELİ SADIK

Yenge Kızı

TANBURACI OSMAN PEHLİVAN

Kadın Havası

ULALI ALİ RIZA

Ula Zeybeği

ZARALI HALİL SÖYLER

Erzincan Kaşların İnce Mince